RingAlm AS

Fjørfehhus

Fjørfehus er store bygg som skal være med å prege gården i mange år fremover. Det er derfor viktig at disse har en utforming og en kvalitet som er fremtidsrettet og kan møte morgendagens krav om effektiv fjørfeproduksjon.

Valget av bygg er viktig for å klare å oppnå maks produksjon. Utforming og design er betydningsfullt for å sikre god lønnsomhet for våre kunder.

Med vår egen takstolfabrikk kan vi produsere takstoler med inntil 25 meter spenn. Vi kan levere med skråtak og de fleste andre utforminger. Vi er opptatt av at dette er bygg som passer godt inn på ditt gårdstun!

Ta kontakt med våre ansatte!