RingAlm AS

Kategori:

Lager og tørke

Tørke til korn, lager til grønnsaker, frukt og andre råvarer er selvfølgelig viktig for å ta vare på avlingene. Det er også viktig å ha lager til traktorer, maskiner, redskap der man kan utføre service og vedlikehold. Disse byggene har ofte stor takhøyde, store porter og tilpasses behovet til hver enkel gård.