RingAlm AS

Lager og tørke

Tørke til korn, lager til grønnsaker, frukt og andre råvarer er selvfølgelig viktig for å ta vare på avlingene. Det er også viktig å ha lager til traktorer, maskiner, redskap der man kan utføre service og vedlikehold. Disse byggene har ofte stor takhøyde, store porter og tilpasses behovet til hver enkel gård.

Ta kontakt med våre ansatte!