RingAlm AS

Landbruksbygg - Småfjefjøs

Småfefjøs

Vi har gjennom tiden bygget mange fjøs for sau og småfe. Disse fjøsene er i stor grad tilpasset gårdstunet og med mål om effektivt dyrestell.
Småfefjøsene RingAlm leverer kan tilpasses med god takhøyde og skrå himling. Vi har praktiske løsninger for dører og porter, slik at levering av dyr, og innkjøring av fôr og strø er enkelt.

Mange av sauebøndene har tilleggsjobber i deler av året, noe som betinger et rasjonelt bygg som er enkelt å håndtere og som kan driftes på kort tid. Vi hjelper til å finne de beste løsningene for kunden.

Ta kontakt med våre ansatte!