RingAlm AS

Storfefjøs

RingAlm leverer fjøs for storfe, både til ammeku og melkeku. Vi kan levere isolerte eller uisolerte fjøs med dertil egnet ventilering. Fjøsene blir levert i trevegger eller betongvegger.

Bygging av fjøs for storfe krever å tilpasse fjøset etter dyra sine bevegelsesmønster, i forhold til automatisk melking og annet teknisk utstyr. Viktige momenter som lys og ventilasjon må også på plass for at dyrene skal ha ideelle vekst- og trivselsvilkår for å kunne produsere. Vi samarbeider med leverandører av innendørsmekanisering og har derfor et godt grunnlag for å finne de beste totalløsningene.

Ta kontakt med våre ansatte!