RingAlm AS

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Miljøpolicy

RingAlm Tre følger relevante lover, forskrifter og de regler som berører virksomheten og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.
Vi er forpliktet til å kun videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent.
De av våre produkter som er PEFC-godkjent skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Ringalm er medlem i «Grønt Punkt Norge».
Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet.

 

Interiørpanel

Utvendig kledning

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

Gulv

 

Byggtre


Takstoler

ProductXchange


EPD

Grønt Punkt