RingAlm AS

Kategori:

Blandet flis 1:1

Blandet flis består av 50 % løs m³ rå sagflis og 50% kutterflis. Rå sagflis er usoldet (usortert) flis fra saging av ferskt tømmer. Kutterflis eller høvelspon produseres ved høvling av tørr trelast.

Bruksområder: Blandet flis egner seg til dyrestrø, i drensgrøfter, råstoff til sponplater og biobrensel.

Fuktighet: Gjennomsnittlig ca. 45 % av totalvekt (tilsvarer ca 90 % av tørrvekt).

Variasjoner