RingAlm AS

Kategori:

Rå sagflis

Rå sagflis er usoldet (usortert) flis fra saging av ferskt tømmer. Flislengde og tykkelse vil variere noe på grunn av tømmerstokkenes varierende størrelse, samt at det benyttes sirkelsag. De minste fraksjonene fra produksjon av industriflis er blandet inn i sagflisa.

Fuktigheten vil variere, slik at flisa er fuktigere når det sages langt ut i stokken, i yterveden, og tørrere når det sages inn i kjerneveden. Fuktigheten påvirkes også av noe tilført vann i produksjonsprosessen.
Bruksområder: Rå sagflis egner seg til dyrestrø, i drensgrøfter, råstoff til sponplater og biobrensel.

Fuktighet: Gjennomsnittlig ca. 60 % av totalvekt (tilsvarer 130 – 160 % av tørrvekt).

 

Variasjoner