RingAlm AS

Treflis

Vi har for tiden ikke mulighet til å levere flis i rundball!

Flis
RingAlm produserer store mengder flis og bark, som er tilgjengelig for privatkunder, ved våres avdeling på Romerike. Vi har ulike typer flis og bark til mange ulike bruksområder og formål, blant annet dyrestrø, varmeisolering og som råstoff til sponplater og biobrensel.

Levering
Våre flis-produkter kan leveres som flisballer eller i container/tilhenger. Plastfolien som brukes til emballering av flisballer er med i grønn punkts returordning og kan leveres gratis for resirkulering til godkjente mottak over hele landet.

Vi har i samarbeid med Skog & Landskap og Treteknisk Institutt gjennomført utviklingsprosjekter med følgende resultater:

– Økt faktagrunnlag og kompetanse om produktenes egenskaper.
– Utviklet og tilpasset produkter etter kundebehov innen ulike bruksområder.
– Utviklet miljøvennlige og kostnadseffektive distribusjons- og lagringsløsninger.

RingAlm er PEFC-sertifisert

PEFC har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sporbarhetssertifisering av skog og produsenter av trevirke.

Våre flisprodukter