BLANDET FLIS 1:1

Om produktet

Blandet flis består av 50 % løs m³ rå sagflis og 50% kutterflis. Rå sagflis er usoldet (usortert) flis fra saging av ferskt tømmer. Kutterflis eller høvelspon produseres ved høvling av tørr trelast.

Bruksområder: Blandet flis egner seg til dyrestrø, i drensgrøfter, råstoff til sponplater og biobrensel.

Fuktighet: Gjennomsnittlig ca. 45 % av totalvekt (tilsvarer ca 90 % av tørrvekt).

Levering

leaf

Kortreist og klimavennlig

RingAlm er forpliktet til kun å videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent, produkter som skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG