KLØYVFLIS

Om produktet

Kløyvflis er en finsiktet tøff flis (mel) fra høvleriet. Kløyvflis har en fuktighet på 16-18 % og har større oppsugings evne enn sagflis. Brukes mest i fjøset til storfeproduksjon.

Bruksområder: Kløyvflis brukes i landbruket.

Fuktighet: 16-18%.

leaf

Kortreist og klimavennlig

RingAlm er forpliktet til kun å videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent, produkter som skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG