RingAlm AS

Kategori:

Kløyvflis

Kløyflis er en finsiktet tøff flis (mel) fra høvleriet. Kløyflis har en fuktighet på 16-18 % og har større oppsugingsevne enn sagflis. Brukes mest i fjøset til storfeproduksjon.

Bruksområder: 
Kløyflis brukes i landbruket.

Fuktighet: 16-18%.

Variasjoner