KUTTERFLIS

Om produktet

Kutterflis eller høvelspon produseres ved høvling av tørr trelast. Kutterflis består vesentlig av tynne, små og krumme høvelspon. Den er meget voluminøs, dvs. har lav fastmasse prosent men er også lett å komprimere. Det høvles alltid med skarpe stål, og det produseres derfor lite finstoff.

Bruksområder: Kutterflis egner seg til dyrestrø, råstoff til sponplater og til varmeisolering. Kutterflis kan brukes som biobrensel, enten direkte eller som råstoff for briketter og pellets.

Fuktighet: 14 – 17 % av totalvekt (15-20 % av tørrvekt). Fuktigheten varierer lite.

Levering

leaf

Kortreist og klimavennlig

RingAlm er forpliktet til kun å videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent, produkter som skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG