RingAlm AS

Kategori:

Kutterflis

Kutterflis eller høvelspon produseres ved høvling av tørr trelast. Kutterflis består vesentlig av tynne, små og krumme høvelspon. Den er meget voluminøs, dvs. har lav fastmasse prosent men er også lett å komprimere. Det høvles alltid med skarpe stål, og det produseres derfor lite finstoff.

Bruksområder: 
Kutterflis egner seg til dyrestrø, råstoff til sponplater og til varmeisolering. Kutterflis kan brukes som biobrensel, enten direkte eller som råstoff for briketter og pellets.

Fuktighet: 14 – 17 % av totalvekt (15-20 % av tørrvekt). Fuktigheten varierer lite.

Variasjoner