RÅ SAGFLIS

Om produktet

Rå sagflis er usoldet (usortert) flis fra saging av ferskt tømmer. Flislengde og tykkelse vil variere noe på grunn av tømmerstokkenes varierende størrelse, samt at det benyttes sirkelsag. De minste fraksjonene fra produksjon av industriflis er blandet inn i sagflisa.

Fuktigheten vil variere, slik at flisa er fuktigere når det sages langt ut i stokken, i yterveden, og tørrere når det sages inn i kjerneveden. Fuktigheten påvirkes også av noe tilført vann i produksjonsprosessen.

Bruksområder: Rå sagflis egner seg til dyrestrø, i drensgrøfter, råstoff til sponplater og biobrensel.

**Fuktighet:**Gjennomsnittlig ca. 60 % av totalvekt (tilsvarer 130 – 160 % av tørrvekt).

leaf

Kortreist og klimavennlig

RingAlm er forpliktet til kun å videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent, produkter som skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG