TØRR HUGGERFLIS

Om produktet

Tørr huggerflis er hogd av tørr avkapp fra sorterverk og høvleri. Avkappsbitene har varierende lengde, entrer flishoggeren i ulike retninger og følgelig produseres det en del lange stikker. Flisa soldes (sorteres) ikke og inneholder følgelig et stort spekter ulike fraksjoner.

Bruksområder: Tørr huggerflis egner seg til biobrensel og fremstilling av sponplater, ikke dyrestrø.

Fuktighet: ca. 14-17% av totalvekt (15-20% av tørrvekt).

leaf

Kortreist og klimavennlig

RingAlm er forpliktet til kun å videreforedle tømmer som er 100% PEFC godkjent, produkter som skal kunne spores tilbake til sin opprinnelse. Det er bedriftens målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG