RingAlm AS

Kategori:

Tørr huggerflis

Tørr huggerflis er hogd av tørr avkapp fra sorterverk og høvleri. Avkappsbitene har varierende lengde, entrer flishoggeren  i ulike retninger og følgelig produseres det en del lange stikker. Flisa soldes (sorteres) ikke og inneholder følgelig et stort spekter ulike fraksjoner.

Bruksområder: Tørr huggerflis egner seg til biobrensel og fremstilling av sponplater, ikke dyrestrø.

Fuktighet: ca. 14-17% av totalvekt (15-20% av tørrvekt).

Variasjoner