Treflis

Malings børste med hvit maling

Flis

RingAlm produserer store mengder flis og bark, som er tilgjengelig for privatkunder ved vår avdeling på Romerike. Vi har ulike typer flis og bark med mange ulike bruksområder og formål.
Treflis kan benyttes som dyrestrø, varmeisolering og som råstoff til sponplater og biobrensel.

Levering

Produktene våre av flis kan leveres som flisballer eller i container/tilhenger. Plastfolien som brukes til emballering av flisballer er med i Grønt Punkt Norge's returordning, og kan leveres gratis for resirkulering til godkjente mottak over hele landet.

Vi har i samarbeid med Skog & Landskap, og Treteknisk Institutt, gjennomført utviklingsprosjekter med følgende resultater:

  • - Økt faktagrunnlag og kompetanse om produktenes egenskaper.
  • - Utviklet og tilpasset produkter etter kundebehov innen ulike bruksområder.
  • - Utviklet miljøvennlige og kostnadseffektive distribusjons- og lagringsløsninger.

RingAlm er PEFC-sertifisert

PEFC har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sporbarhetssertifisering av skog og produsenter av trevirke.

Våre treflisprodukter

Copyright © 2023 RingAlm AS

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av VAAG